top of page
Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation). I denna integritetspolicy beskriver vi hur Sävsjö Rörtjänst AB behandlar dina personuppgifter.
 
All behandling av personuppgifter inom Sävsjö Rörtjänst AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
gdpr-2019-07-22.jpg

GDPR

ALLMÄNT

Vi på Sävsjö Rörtjänst AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sävsjö Rörtjänst AB , 556102-5742, Torslundsgatan 1, 576 31 Sävsjö, är personuppgiftsansvarig för be­handlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG BEHANDLAR VI?

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund, potentiell kund eller kontaktperson hos våra leverantörer. Vi samlar endast in och behandlar de personuppgifter som är berättigade för ändamålet.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 • Identifikationsnummer dvs. personnummer och organisationsnummer.

 • Fastighets- och lägenhetsbeteckning

 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris och köphistorik.

 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, belopp och betalningshistorik.

 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.

 • Korrespondens och annan information såsom anteckningar och e-postmeddelanden i olika ärenden tex. förfrågningar, tidsbokningar, serviceåtaganden och garantier.

 • Användarinformation från vår hemsida såsom IP-adress och enhetsinformation.

 

HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss, besöker vår hemsida, gör en förfrågan eller lägger en beställning. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Dessa ändamål bestämmer vad vi får använda dina personuppgifter till.

1) Hantera förfrågningar och lämna offerter

För att vi ska kunna hantera förfrågningar och lämna offerter behöver vi bla. behandla dina kontaktuppgifter och eventuellt information om din fastighets- eller lägenhetsbeteckning.

2) Hantera beställningar och köp

För att kunna hantera beställningar och köp samt uppfylla våra åtagande till dig som kund behöver vi behandla fler personuppgifter om dig. Vi behöver bla. kunna identifiera dig, bekräfta din beställning, boka in tider med dig, säkerställa din fastighetsbeteckning, bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig baserat på finansiell information, och hantera betalningar från dig. Vidare behöver vi också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera våra åtagande vid reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

3) Information om och marknadsföring av våra produkter och tjänster

Vi behandlar ocksa dina personuppgifter for att kunna informera dig om och marknadsföra oss och våra produkter och tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig som kund.

 

VILKA ÄR DE LEGALA GRUNDERNA FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att vi ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är följande:

1) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Sävsjö Rörtjänst AB , exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

2) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att vi registrerar dina kontaktuppgifter, ditt personnummer och  din fastighetsbeteckning så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten enligt avtal. Det kan också vara nödvändigt att vi gör en kreditupplysning för att säkerställa din betalningsförmåga.

3) Berättigat intresse

Behandling av personuppgifter för informations- och marknadsföringsändamål behandlas baserat på Sävsjö Rörtjänst AB :s berättigade intresse att marknadsföra sina produkter och tjänster.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Lagringsperioden beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

 

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA VI DINA KONTAKTUPPGIFTER MED?

Om du gör en beställning eller genomför ett köp hos oss kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hanteringen av din beställning och köp, baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

 • Leverantörer, tillverkare och distributörer av produkter och tjänster som vi säljer för att t.ex. få hjälp med supporttjänster såsom garanti, reparation och service. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation

 • Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Underleverantörer och samarbetspartners som anlitas inom ramen för din beställning och köp för att vi ska kunna leverera de produkter tjänster som vi avtalat om. De personuppgifter som vi lämnar är dina kontaktuppgifter och orderinformation.

 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är identifikationsnummer.

 

Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

För att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp så kommer också vi att lämna ut dina kontaktuppgifter till företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register. De uppgifter som lämnas ut är identifikationsnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Sävsjö Rörtjänst AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Detta sker bla. genom brandväggsskydd, backuper och behörighetskontroll.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag.

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av oss så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Du har rätt att få felaktiga upp­gifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personupp­gifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller synpunkter som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Uppdaterades 2019-07-20 vvs-montör

bottom of page