top of page

Kvalitet​​​​​

Vårt mål ​​ 

Att du ska kunna känna dig trygg och nöjd när du nyttjar våra tjänster och produkter är avgörande viktigt för oss.

Med den målsättningen är det naturligt för oss att konsekvent fortbilda oss och hålla oss uppdaterade inom gällande regelverk. 

Säker Vatteninstallation

Regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Att vi är ett auktoriserat VVS-företag som följer dessa regler är en trygghet för dig

Installatörsföretagen

Branschen står inför viktiga förändringar som en följd av ökad digitalisering, branchglidning och utveckling av nya teknickområden. Förmågan och viljan till förnyelse är fortsatt centralt i samhällesutvecklingen, idag mer än någonsin!

Företag som är anslutna till Installatörsföretagen har krav på sig att hålla sig uppdaterade gällande regelverken och metoder. Branschens vision är att underlätta människor liv genom intelligent och säker teknik.

SKVP

Vi är medlem i Svenska kyl och  Värmepumpsföreningen som bl.a. certifierar installatörer av värmepumpar. 

Det betyder en extra trygghet för dig som kund, eftersom en certifierad installatör har en dokumenterat hög kunskapsnivå.

Kreditvärdighet

Det högsta kreditbetyget AAA garanterar att du har med ett stabilt företag att göra.

För att få AAA krävs bl.a. att man varit verksam i över 10 år samt har nyckeltal som är väsentligt över branschgenomsnittet.

ROT

Vid reparation och underhåll, om- och tillbyggnader som berättigar till rotavdrag så informerar vi dig om vad som gäller. Vi ansöker om rotavdraget för de arbeten vi utfört åt dig och Skatteverket fastställer skattereduktionen.

Boverkets byggregler

​​

När det gäller BBR som tillämpas huvudsakligen vid nybyggnation. Med godkända, kvalitetssäkrade produkter som följer svenska byggnormer gäller försäkringar om olyckan skulle vara framme.

bottom of page